Prečo Šrobárov ústav?

preco sudtarchAk sa u vášho dieťaťa opakovane prejavujú príznaky ako nevysvetliteľný kašeľ, sťažené dýchanie, občasné kýchanie, alebo pocit straty čuchu, tečenie z nosa, zapchaný nos bez nádchy, ...

Čítaj viac

Čo poskytujeme ?

poskytujemePoskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, funkčné vyšetrenie pľúc, 9 oddelení s 285 lôžkami a jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami ...

Čítaj viac

Naše ambulancie

ambulanciePri Šrobárovom ústave detskej TaRCH sú zriadené nasledovné ambulancie

Čítaj viac

 • Prezident čítal deťom

  Prezident Andrej Kiska čítal v piatok deťom v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci Čítať ďalej...

 • Biele srdce

  Prestížne ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni získala sestra z nášho ústavu Čítať ďalej...

 • Nadštandardné izby

  Pre vyšší konfort Vášho pobytu u nás, sme pripravili ponuku nadštandardne vybavených izieb.Čítať ďalej...

 • Šrobárov ústav

  Čo je potrebné urobiť, aby se dieťa dostalo na liečebný alebo diagnostický pobyt?Čítať ďalej...

how to buy revit 2017 to buy revit 2017 autodesk building design suite 2017 education license student license building design

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb

ihrisko srobarov ustavUmiestnenie

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. vysokošpecializovaný odborný ústav sa nachádza vo Vysokých Tatrách v osade Dolný Smokovec, približne 1 km južne od Starého Smokovca. Areál ústavu je situovaný na slnečných juho-juhovýchodných svahoch Vysokých Tatier v nadmorskej výške 910  m.n.m.

 

Štatút a charakteristika

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. vysokošpecializovaný odborný ústav je neštátnym zdravotníckym zariadením - neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby s viac ako 90 ročnou históriou. Šrobárov ústav má právne postavenie ako vysokošpecializovaný odborný ústav, špecializovaná nemocnica, je určený na liečbu respiračných ochorení, alergických ochorení dýchacích ciest a pľúc, cystickej fibrózy, tuberkulózy u detí a dorastu. Poskytuje komplexnú ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a diferenciálnu diagnostiku.

 

Vek detí a dorastu, spôsob umiestnenia dieťaťa v ústave

V ústave sa liečia deti vo veku 0 - 18 rokov + 364 dní. Dieťa môže byť umiestnené na základe odporúčania praktického lekára pre deti a dorast (praktický lekár, príp. špecialista - detský pneumológ, alergológ, oftalmológ), ktorý sa stará o vaše dieťa. Dieťa môže byť prijaté aj formou prekladu z iného zdravotníckeho zariadenia. Návrh na diagnosticko-liečebný pobyt (návrh) sa po vyplnení zasiela poštou priamo na adresu:Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o.  Dolný Smokovec 69, 059 81 Vysoké Tatry.


Dĺžka pobytu pri ústavnej starostlivosti

Priemerná ošetrovacia doba u hospitalizovaných pacientov býva spravidla 21 dní, dĺžka pobytu závisí od zdravotného stavu pacienta, určuje ju primár oddelenia. Odborné výsledky zdravotnej starostlivosti: Šrobárov ústav má vysoko hodnotený odborný potenciál v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore tbc a respiračných ochorení detí a dorastu.

 

Kto hradí poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ústave

Podľa platných zákonov je zdravotná strostlivosť poskytovaná na základe povinného zdravotného poistenia bezplatná. Ústav má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR.

Úhrady služieb, ktoré súvisia s poskytovanou ústavnou starostlivosťou, platí len doprovod dieťaťa:
Podľa platnej legislatívy s účinnosťou od 01.09.2006 (zákon č. 577/2004, v znení nariadenia vlády SR č. 65/2005 a v znení nariadenia vlády SR č. 485/2006 Z.z.) služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí len doprovod dieťaťa podľa platného cenníka.