sketchup 2016 for apple mac os education edition www.vistaprintdeals.com student license cost coreldraw graphics suite x7 http://www.vistaprintdeals.com

Hospitalizácia

V ŠÚDTaRCH n.o. je možné hospitalizovať pacientov prakticky od narodenia do dovŕšenia 19. roku života na základe zdravotného poistenia. Hospitalizácia je vhodná pre realizáciu všetkých potrebných vyšetrení pre stanovenie diagnózy a potrebnej liečby a to ako u novo diagnostikovaných ochorení, tak i pre overenie zdravotného stavu skôr diagnostikovaného pacienta.

Dĺžka diagnosticko-liečebného pobytu závisí od zdravotného stavu dieťaťa a rozhoduje o nej ošetrujúci lekár spolu s primárom oddelenia. Na starostlivosti o pacienta sa podieľa erudovaný tím zložený z lekárov, sestier, fyzioterapeutov, ďalších zdravotníckych  pracovníkov, pedagógov, psychológa, asistentov výživy. Ak to zdravotný stav dovolí, dieťa sa zúčastňuje sa sprievodnom programe, vychádzok do okolia, výletov, športových a kultúrnych aktivít.

Pacienti počas pobytu navštevujú materskú alebo základnú školu a školský klub. Viac o aktivitách školy nájdete na ich webovej stránke
Pacienti majú zabezpečenú päťkrát denne kvalitnú stravu, ktorá vychádza z kalorických a liečebných potrieb každého pacienta.

Deti je možné hospitalizovať v sprievode svojho rodiča (starého rodiča, sprievodcu). Pre vyšiu kvalitu pobytu si môžete vybrať z celej škály nadštandardných izieb.

Ak to zdravotný stav vyžaduje a budete mať záujem, je možné realizovať aj diagnosticko-liečebné výkony nad rámec zdravotného poistenia viď Cenník služieb.

Informácie o možnostiach hospitalizácie dieťaťa Vám poskytnú v prijímacej kancelárii: tel. 052/4412 120

Pacient môže byť prijatý iba na základe liečebného návrhu alebo žiadosti o preloženie z iného zdravotného zariadenia.