Lôžkové oddelenia

ŠÚDTaRCH n.o., je členený na 9 oddelení s 285 lôžkami a jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami. Deti sú na oddelenia umiestňované podľa veku

Čítať ďalej...

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Pod SVaLZ zahŕňame širokú škálu jednotlivých pracovísk, ktoré na základe ordinácie ošetrujúceho lekára vykonajú požadovaný diagnostický alebo liečebný výkon. Všetky tieto výkony sú hradené podľa pravidiel poisťovne. Okrem týchto výkonov môžeme urobiť, ak to požadujete, aj výkon, ktorý je nad rámec zdravotného poistenia. Zoznam týchto výkonov nájdete tu...

Čítať ďalej...

Jednotka intenzívnej starostlivosti

Jednotka intenzívnej starostlivosti v Šrobárovom ústave

Je situovaná na II.poschodí v hlavnej liečebnej budove, je rýchlo dostupná výťahom, v tesnej blízkosti sa nachádzajú: operačná sála, využívaná t.č.na bronchoskopické vyšetrenia v celkovej anestéze, centrálny rontgen, centrálne laboratórium.
Má kapacitu 5 postelí, o pacientov sa v nepretržitej prevádzke stará 12 sestier, cez pracovnú dobu jeden lekár, v dňoch pracovného voľna lekár, majúci ústavnú pohotovostnú službu, resp.starší lekár (primár) v príslužbe.

Čítať ďalej...

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je veľmi populárnym a čoraz častejšie využívaným modelom hlavne v západných krajinách ako USA, Kanada, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a i. Značný rozvoj zaznamenala práve jednodňová chirurgia za posledných dvadsať rokov, čo súvisí najmä s vývojom anestetík, diagnostických a operačných metód ako aj snahou o zvyšovanie efektivity v zdravotníctve.

Čítať ďalej...