zbrush 4r7 for apple mac serial number cost of adobe creative suite 6 design web premium for apple mac autocad 2012 education purchase windows 10 windows student discount where can i buy illustrator cc for os x

Jednotka intenzívnej starostlivosti

Jednotka intenzívnej starostlivosti v Šrobárovom ústave

Je situovaná na II.poschodí v hlavnej liečebnej budove, je rýchlo dostupná výťahom, v tesnej blízkosti sa nachádzajú: operačná sála, využívaná t.č.na bronchoskopické vyšetrenia v celkovej anestéze, centrálny rontgen, centrálne laboratórium.
Má kapacitu 5 postelí, o pacientov sa v nepretržitej prevádzke stará 12 sestier, cez pracovnú dobu jeden lekár, v dňoch pracovného voľna lekár, majúci ústavnú pohotovostnú službu, resp.starší lekár (primár) v príslužbe.

JIS slúži predovšetkým pre potreby:

  • detským pacientom, ktorí sú hospitalizovaní v Šrobárovom ústave a počas pobytu dôjde k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré už nie je možné riešiť na oddelení s normálnym režimom,
  • pacientom, preloženým z iných zdravotníckych zariadení, ktorých aktuálny klinický stav si až do stabilizácie VF vyžaduje pobyt na Jednotke, resp. pokračovanie intenzívnej starostlivosti,
  • v obmedzenom rozsahu detským pacientom, prijatým priamo najmä z blízkeho okolia,
  • pacientom po bronchoskopickom/grafickom/ vyšetrení.

Medzi najčastejšie príčiny umiestnenia detského pacienta na JIS za predchádzajúci rok patria:

  • hyperpyrexia, dehydratácia a potreba podávania liekov i.v.,
  • kyslíková liečba,
  • drenáž hrudníka,
  • imunologická substitučná liečba,
  • monitorovanie vitálnych funkcií.

Aj keď UPV rutinne nevykonávame, prítomnosť anesteziológa a vybavenie dvoma ventilátormi dovoľujú preklenúť kritické obdobie do prekladu pacienta na OAIM (OLÚ Vyšné Hágy, OAIM Poprad).