autocad architecture 2018 sales autocad architecture 2018 sales ms office 2016 purchase online for sale oem cost of autosketch 10

TATRY SESTRÁM 2017

konf sestier 2014

Slávnostný seminár pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier
spojený s odovzdávaním ocenení Biele srdce
Ošetrovateľstvo: hlas v popredí – dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja


19.5.2017
Kinosála Šrobárovho ústavu DTaRCH
Dolný Smokovec, Vysoké Tatry

tatry-sestram-2017-sponzory

Čítať ďalej...

PRACOVNÝ SEMINÁR 2017

24.2. – 25.2.2017

Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK  a ŠÚDTaRCH, n.o., Dolný Smokovec

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin

 

 J. Fábry
Liečba respiračných infekcií u detí – použitie makrolidov v liečbe
V posledných desaťročiach vystupuje do popredia problematika respiračných ochorení u detí, nakoľko sú najčastejšou príčinou návštevy lekára. Akútne respiračné infekty tvoria do 5. roku veku 50 % chorobnosti. 5% respiračných infekcií postihuje dolné dýchacie cesty a pľúca s najvyšším výskytom v 1. roku života a najzávažnejším priebehom v 1. polroku života. Dôraz sa kladie hlavne na včasný záchyt etiologického agens a v prípade potreby výber správneho antibiotika s dostatočnou dĺžkou liečby. Novšie makrolidové antibiotiká, medzi ktoré zaraďujeme aj azitromycín, majú menej nežiaducich účinkov. Okrem toho sa táto skupina antibiotík vyznačuje výhodnými farmakokinetickými vlastnosťami. Výhodou je, že sa môžu použiť v ambulantnej praxi. Prednáška prednesená na Pracovnom seminári KDTaRCH JLF UK a ŠÚDTaRCH, n.o., v Dolnom Smokovci sa venovala téme využitia makrolidov v liečbe respiračných ochorení u detí.

J. Fábry
Dôležitosť výberu inhalačného systému pri liečbe astmy
V druhej prednáške bola pozornosť zameraná na problematiku vhodného výberu inhalačného systému pri liečbe astmy u detí. V úvodnej časti prednášky bola priblížená história inhalačnej liečby, prednosti tejto liečby, jej účinnosť a rozdelenie inhalačných systémov. Ďalšia časť prednášky sa venovala konkrétnemu inhalačnému lieku (Ecobec). Účinná zložka tohto lieku, beklometazóndipropionát, patrí medzi kortikosteroidy. Má protizápalový účinok po inhalácii v prieduškách a používa sa na dlhodobú liečbu a prevenciu prieduškovej astmy. V závere prednášky boli popísané výhody a nevýhody liečby, prínos inhalačnej liečby, jej efektivita, príp. príčiny neefektívnosti.

Miškovská M., Strachan T., Dzuracká A., Ferenc P., Fábry J.
Je tuberkulóza očkovaním preventabilné ochorenie?
Cieľ: Predstaviť priebeh ochorenia u detí proti TBC očkovaných a neočkovaných
Úvod: Tuberkulóza je závažné infekčné ochorenie, ktoré sa napriek snahám mnohých organizácií a krajín doteraz nepodarilo eradikovať v žiadnej krajine sveta. Na Slovensku je celková epidemiologická situácia vo výskyte tuberkulózy dlhoročne priaznivá a epidemiologické dáta ukazujú, že krivka incidencie má stále klesajúci charakter. Napriek tomu nie je toto tvrdenie také jednoznačné v detskej populácii.
Vlastný text: Hoci celkový výskyt tuberkulózy na Slovensku je veľmi uspokojivý, u detí je toto ochorenie v posledných rokoch na vzostupe. Narastá nielen počet ochorení ale aj ich závažnosť. Kým v predchádzajúcich rokoch sme sa stretávali skôr s menej závažnými formami tuberkulózy, dnes je situácia iná. V nedávnej  minulosti sme liečili deti hlavne s pľúcnou tuberkulózou a len málokedy s jej aktívnou – teda infekčnou formou. V ostatných rokoch pribúdajú závažné aktívne a rozsiahle nálezy pľúcnej tuberkulózy a ich výskyt sa posúva do tých najnižších vekových skupín 0-4 ročných detí. Stále častejšie sa stretávame s mimopľúcnymi formami tuberkulózy. Patria k nim hlavne tuberkulózne spondylodiscitídy, tuberkulózne meningoencefalitídy a najzávažnejšia forma – miliárna tuberkulóza. Žiaľ, musíme konštatovať, že tuberkulóza sa stáva aj príčinou úmrtia malých detí. Na liečbu tuberkulózy dnes už nepostačujú „klasické“ špecifické oddelenia, ale vyžaduje si mať adekvátne vybavenú infekčnú jednotku intenzívnej starostlivosti. Trend narastania týchto ochorení je v časovej súvislosti s ukončením primovakcinácie novorodencov BCG vakcínou.
Záver: Autori vo svojej kazuistike prezentujú vývoj tuberkulózy v osade s epidemickým výskytom tuberkulózy a priebeh ochorenia u očkovaných neočkovaných BCG vakcínou.

pdfProgram - Seminár 2017318 kB

XXIX. SLOVENSKO-POĽSKÉ VOJTEKOVE-RUDNIKOVE DNI DETSKEJ PNEUMOFTIZEOLÓGIE A IMUNOALERGOLÓGIE

PRVÉ OZNÁMENIE

Hotel Atrium, Nový Smokovec, Slovensko
6.10.2016 – 8.10.2016

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
DO 30.7.2016 Prihláška na aktívnu účasť, zaslanie názvu prednášky a abstraktu v jednom z konferenčných jazykov
DO 16.9.2016 Prihláška na pasívnu účasť a ubytovanie

On-line prihláška na adrese www.vojtekovedni.sk
pdfViac informácií v letáku tu(356 kB)

pdfPROGRAM(1,2 MB)

pdf Zborník abstraktov(0,5 MB)

Formulár prihlášky pre vystavovateľa

 

KAŠLE VAŠE DIEŤA TAKTO?

Renáta Olejníková, Ľubomír Kočíšek, Elena Koreňová

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., Dolný Smokovec

Každoročne sa v Dolnom Smokovci uskutočňuje  Slávnostný krajský seminár – Tatry sestám –   pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier. Tento rok sme si pripravili prednášku s názvom "Kašle Vaše dieťa takto?" V prezentácii autori poukazujú na "zabudnutú nákazu", ktorá sa vracia.

Čítať ďalej...

Tatry sestrám 2016

Slávnostný seminár pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier spojený s odovzdávaním ocenení Biele srdce
13.5.2016 Kinosála Šrobárovho ústavu DTaRCH Dolný Smokovec, Vysoké Tatry

Organizátori:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry
Šrobárov ústav DTaRCH Dolný Smokovec

Viac informácií v letáku
pdfTatry sestrám 2016 odborný program.pdf1.08 MB

Čítať ďalej...