Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť v ŠÚDTaRCH, n.o., je poskytovaná v súlade s platnou legislatívou, metódou ošetrovateľského procesu v súlade s vypracovanými ošetrovateľskými štandardami.Zabezpečuje ju kolektív kvalifikovaných sestier (s ukončeným stredoškolským odborným vzdelaním, vysokoškolským vzdelaním I. alebo II. stupňa, ukončenou špecializáciou alebo certifikačným štúdiom) prevažne so špecializáciou v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii a intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii.

Čítať ďalej...

Jednotka intenzívnej starostlivosti

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) bola zriadená v Šrobárovom ústave v roku 1987.

JIS slúži predovšetkým pre:

  • deti, ktoré sú na liečebnom pobyte v našom zariadení a počas hospitalizácie dôjde k náhlemu a závažnému zhoršeniu klinického stavu,
  • deti, u ktorých bol realizovaný výkon v celkovej anestézii (bronchoskopia, operácia), a vyskytli sa komplikácie, ktoré si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, prípadne neodkladnú liečbu,
  • pacientov, ktorí boli preložení z iného zdravotníckeho zariadenia a potrebujú intenzívnu starostlivosť,
  • v obmedzenom počte aj pre detských pacientov z našej spádovej oblasti.

Čítať ďalej...