how much is p9ologic zbrushcore for mac how much for mac price of archicad for mac dreamweaver cs6 light price

Jednodňová detská chirurgia

operacna-sala

Prirodzeným prostredím pre každé dieťa je jeho domov a rodina. Nemocnica predstavuje pre dieťa cudzie stresujúce prostredie, preto je logická snaha pobyt v nemocnici skrátiť na minimum. Skorý návrat do známeho domáceho prostredia je spojený s lepšou toleranciou pooperačných bolestí a priaznivejším pooperačným priebehom. Ideálnym modelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti s jednoduchým chirurgickým ochorením, ktoré pooperačne nevyžaduje žiadnu ďalšiu lekársku starostlivosť, je model tzv. jednodňovej chirurgie.

Čítať ďalej...

Jednodňová zdravotná starostlivosť - chirurgia

Spokojnosť pacienta je najvyššou prioritou nášho zdravotníckeho zariadenia. Opiera sa o profesionálnu starostlivosť, kvalitné vybavenie, optimálne naplánovanie chirurgického výkonu, maximálne skrátenie časového intervalu od objednania po operáciu, špičkové hygienické pomery, maximálnu predoperačnú a pooperačnú starostlivosť, príjemnú atmosféru zariadenia a v neposlednom rade aj diskrétnosť.

Čítať ďalej...