Konzília

Psychológia

Ambulancia detského psychológa zabezpečuje psychologickú diagnostiku a terapiu  detských  pacientov hospitalizovaných v ŠÚDTaRCH n.o.  Vyšetrenie psychológom absolvuje dieťa po indikovaní jeho ošetrujúcim lekárom alebo primárom oddelenia, prípadne na žiadosť rodiča.
Psychologická ambulancia poskytuje psychodiagnostické vyšetrenia pacientov, umožňuje zistiť či a nakoľko psychické problémy ovplyvňujú somatický stav dieťaťa.

Čítať ďalej...