top article cost of adobe creative suite 6 design web premium for apple mac cost of autodesk autocad creative suite 6 design student license visit site

Konzília

Dermatovenerologická ambulancia

Poskytuje formou konziliárnych vyšetrení komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o hospitalizovaných pacientov s kožnými ochoreniami. Vyšetrenie indikuje ošetrujúci lekár.

Psychológia

Ambulancia detského psychológa zabezpečuje psychologickú diagnostiku a terapiu  detských  pacientov hospitalizovaných v ŠÚDTaRCH n.o.  Vyšetrenie psychológom absolvuje dieťa po indikovaní jeho ošetrujúcim lekárom alebo primárom oddelenia, prípadne na žiadosť rodiča.
Psychologická ambulancia poskytuje psychodiagnostické vyšetrenia pacientov, umožňuje zistiť či a nakoľko psychické problémy ovplyvňujú somatický stav dieťaťa.

Čítať ďalej...

Bronchoskopia

Pracovisko detskej bronchológie plní svoje úlohy od roku 1985. Bronchologický tím pozostáva z vedúceho lekára, lekárov v príprave, sestier s certifikátom na endoskopické vyšetrovacie metódy, anesteziológa a sestry so špecializáciou z anesteziológie a intenzívnej medicíny. Prístrojové vybavenie pracoviska je od firmy Olympus.

Čítať ďalej...